Referat

HVALSØ-OSTED JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 25. JANUAR 2018 I KIRKE SAABY FORSAMLINGSHUS.

 

Ad. 1:

Karsten Villumsen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vores 2 æresmedlemmer Egon Hansen og Hans Peter Nielsen.

Ad.2:

Henrik Winge blev valgt til dirigent. Henrik erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7.

Ad.3:

Til stemmetæller blev valgt Mie og Børge.

Ad.4:

Karsten Villumsen startede sammen med forsamlingen at mindes de medlemmer som var gået bort i løbet af året, bagefter blev der aflagt beretning for året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad.5:

Hundeudvalget, fra Kristian Nøhr

Søren Nielsen for Flugtskydningsudvalget.

Søren Nielsen for Riffeludvalget.

Linda Larsen for Klubhusudvalget.

Flemming Manthey for IT

Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.

Ad.6:

Karsten Villumsen fremlagde regnskabet og der var ingen bemærkninger.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Ad.7:

Lokalkontingentet blev uændret kr. 175,00. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad.8: Ida Hansen, Tue Nygaard, Søren Nielsen og Karsten Villumsen modtog alle genvalg.

Ad.9:

Valg af suppleant: Joakim blev valgt

Ad.10:

Carsten Rosenlund modtog genvalg som revisor.

Ad.11:

Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Ad.12: Der blev uddelt et 50 års tegn til Aage Buch Larsen, 40 års tegn til Karsten Villumsen, 30 års tegn til både Søren og Peter Nielsen og 25 års tegn til Morten Nielsen.

Ad.13: Der var en god snak salen rundt om enkelte ting.

 

referat: Linda Larsen

 

WEB by HC