Beretning IT 2017

Beretning IT udvalg 2017

 

Der er tilsyneladende stadig lidt udfordringer med hensyn til nyhedsbrevet der udsendes efter behov.

Jeg for stadig meldinger ind i mellem fra medlemmer der ikke modtager nyhedsbrevet.

Hvis det ikke skyldes ændringer i de pågældendes e-mail adresser kan det være de enkelte mailprogrammer som ikke accepterer indkomne mails fra masseforsendelser.

Jagtforeningen er i 2017 kommet med på Facebook og så vidt jeg kan se så har der været en del inde og se på siden – men der er ingen indlæg fra medlemmerne.

Det hjalp også på vores rundspørge angående et hygiejnekursus der indtil offentliggørelsen på Facebook var en tynd omgang idet kun 16 havde svaret efter 3 uger. Efter Facebook offentliggørelsen er der i alt 34 besvarelser hvoraf de 33 er positive – så nu er det vist bare om at få sat det i gang !!!

Der er i året løb kommet en enkelt beretning fra medlemmerne - en fin fortælling om en jagttur til Afrika– så hvis I ikke allerede har været inde og læse den kan jeg kun opfordre hertil.

Og så kan jeg ellers kun gentage opfordringen fra sidste års generalforsamling til at indsende de jagtoplevelser som i vil dele med os andre.

Med denne opsummering vil jeg hermed afslutte min beretning for i år.

 

WEB by HC