Referat Generalforsamling 2017

Referat:

HVALSØ-OSTED JAGTFORENING´S GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2017 I KIRKE SAABY FORSAMLINGSHUS.

 

Ad. 1:

Karsten Villumsen bød alle velkommen, og en særlig velkomst til vores 2 æresmedlemmer Egon Hansen og Hans Peter Nielsen.

Ad.2:

Henrik Winge blev valgt til dirigent. Henrik erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7.

Ad.3:

Til stemmetæller blev der valgt 1 fra hver side i salen.

Ad.4:

Karsten Villumsen startede sammen med forsamlingen at mindes de medlemmer som var gået bort i løbet af året, bagefter blev der aflagt beretning for året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad.5:

Karsten Villumsen for hundeudvalget, da der var afbud fra Kristian Nøhr

Søren Nielsen for Flugtskydningsudvalget.

Henrik Jeppesen for Riffeludvalget.

Tue Nygaard for knivkursus.

Linda Larsen for Klubhusudvalget.

Flemming Manthey for IT

Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.

Ad.6:

Ida Hansen fremlagde regnskabet og der var ingen bemærkninger.

Det blev enstemmigt vedtaget.

Ad.7:

Lokalkontingentet blev uændret kr. 175,00. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad.8:Henrik Jeppesen, Flemming Manthey og Linda Larsen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Ad.9:

Birgit Poulsen blev valgt som suppleant.

Ad.10:

Jørgen Petersen modtog genvalg som revisor.

Ad.11:

Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Karsten Villumsen blev udnævnt til æresmedlem, som tak for hans mangeårige arbejde for Hvalsø-Osted Jagtforening.

Ad.12: Der blev uddelt 40 års tegn til Poul Nielsen

Ad.13: Der var en god snak salen rundt om mange ting.

 

 

 

referat: Linda Larsen

 

WEB by HC