Dagsorden 2016

Websitets logo

 

GENERALFORSAMLING

 

Hvalsø-Osted Jagtforening 28-01-2016

Dagsorden.

 

1    Velkommen

2    Valg af dirigent

3    Valg af stemmetæller

4    Formandens beretning

5    Beretninger fra udvalgene

6    Regnskab

7    Fastsættelse af lokalkontingent 2017

8    Valg til bestyrelse                                                                                                                     

9    Valg af suppleant                              

10  Valg af revisor                                                                                                    

11  Indkomne forslag

12  Uddeling af årstegn.

13  Eventuelt

WEB by HC