Bankospillet januar 2014

Hvalsø-Osted Jagtforening's årlige bankospil.

Torsdag den 5. december var der planlagt vores årlige bankospil i vores gamle jagtforening, men pga. stormen Bodil aflyste vi bankospillet og flyttede det til torsdag den 9. januar 2014 i Kirke Såby Forsamlingshus.

Alle sejl var sat til, så der var indsamlet mange flotte præmier til bankospillet og det amerikanske lotteri.

Dørene blev åbnet 18:45 og første spil blev, efter formandens velkomsttale, sat igang 19:30.

Efter mange års tro tjeneste som opråber havde Egon i år bedt om en pause - han blev derfor erstattet af Linda som klarede opgaven med bravour .

Der var mødt ca. 50 personer op, og de havde alle en hyggelig aften hvor nogen var mere heldige end andre, men sådan er spilles regler. Det 15. og sidste spil sluttede ca. kl. 22

Der skal fra jagtforeningens side lyde en stor tak til alle som har sponseret gaver til jagtforeningen, uden jeres store støtte vil det ikke økonomisk kunne hænge sammen. 

Se sponsorlisten her

Vi tager succesen op igen til december måned 2014. 

WEB by HC