Jagttegnsundervisning

Danmarks Jægerforbund

Du vil blive undervist af erfarne jægere, der sætter stor pris på samtidig at uddanne dig til jæger, som vil arbejde på at alle der selv gør en indsats vil bestå.  

Om Jagttegn!

Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år. For at kunne få jagttegn skal man være fyldt 16 år, og enten være opført i Skov- og Naturstyrelsens jægerregister eller bestå jagtprøven.

Den årlige jagttegnsafgift er 2013 på 535 kr. inklusive præmie for lovpligtig ansvarsforsikring. 

Jagtprøve!

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregistret (Naturstyrelsens register for jagttegnsberettigede).

Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt. I terrænet er opstillet 6 vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig.

Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke. Men man kan kun gå op til jagtprøven, hvis man har deltaget i et våbenkursus, der blandt andet omfatter træning i skydefærdighed.

Jagtprøven afholdes af statsskovdistrikterne forår og efterår. Man kan i hver prøveperiode aflægge en skriftlig prøve og to praktiske prøver. Man skal betale et gebyr på 215,- kr. hver gang.

Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve. Men personer, der er bosat i udlandet, kan blive optaget i jægerregistret, hvis de har gyldigt udenlandsk jagttegn, så længe de bor i udlandet.

Se eventuelt naturstyrelsens side om jagtprøver her 

 

Se billeder fra en undervisningsdag på skydebanen her.

WEB by HC